LEGE nr.226 din 4 decembrie 1998
pentru completarea art. 39 din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 483/16 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Articolul 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Pensia de urmaș nu se acordă persoanei condamnate prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, tentativă de omor sau lovituri cauzatoare de moarte asupra susținătorului de pe urma căruia decurge dreptul la pensie.”

Art. II. - Dispozițiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 3/1977 se aplică și persoanelor beneficiare a pensiei de urmaș, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 4 decembrie 1998.
Nr. 226.


Marți, 07 februarie 2023, 06:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.