LEGE nr.244 din 17 decembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1998 privind abilitarea Băncii Naționale a României de a pune în circulație emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale prețioase
Textul actului publicat în M.Of. nr. 488/18 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.45 din 28 iulie 1998 privind abilitarea Băncii Naționale a României de a pune în circulație emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale prețioase, emisă în temeiul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 28 iulie 1998.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 17 decembrie 1998.
Nr. 244.


Vineri, 09 decembrie 2022, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.