LEGE nr.77 din 7 mai 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 200/10 mai. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11 din 25 iunie 1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.236 din 29 iunie 1998, cu urmatoarele modificari și completari:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanța de urgență pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Se reinstituie Ordinul national Steaua României, cel mai inalt ordin romanesc, pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile și militare, aduse statului și poporului roman.
(2) Unitatilor militare le poate fi conferit Ordinul national Steaua României pentru fapte deosebite savarsite în timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de razboi.
(3) Ordinul national Steaua României poate fi conferit și cetatenilor straini pentru contributia lor deosebita la dezvoltarea relatiilor de colaborare și de prietenie cu România sau pentru fapte și servicii exceptionale aduse statului și poporului roman."

3. Articolul 2 se abroga.

4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Ordinul national Steaua României poate avea maximum 3.650 de membri, grupati în 6 grade, cu insemne diferite pentru civili, militari și de razboi. In ordine crescatoare, cele 6 grade sunt:
a) Cavaler;
b) Ofiter;
c) Comandor;
d) Mare ofiter;
e) Mare cruce;
f) Colan.
(2) Ordinul national Steaua României cu insemne de razboi nu intra în limita legala de conferire."

5. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1. - Cetatenilor straini, decorati cu Ordinul national Steaua României, nu li se aplica prevederile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanța de urgență."

6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Presedintele României este capul Ordinului national Steaua României. In aceasta calitate, Presedintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, Colanul Ordinului national Steaua României, comanda speciala, pe care il poarta la ocazii festive, precum și la ceremoniile de inmanare a ordinului."

7. La articolul 5, alineatele (1) și (3) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Ordinul national Steaua României se confera prin decret de catre Presedintele României."
...........................................................................
"(3) Presedintele României poate sa confere ordinul din proprie initiativa, în proportie de maximum 1% din numarul total stabilit pentru fiecare grad."

8. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1 - (1) Insemnul decoratiei se compune dintr-o cruce repetata, confectionata din argint, emailata albastru, avand intre brate cate o acvila cu zborul desfacut, iar în centru, un medalion emailat rosu, inconjurat de o cununa.
(2) Pe aversul medalionului este aplicata stema României, stantata din metalul gradului, și o bordura albastra, pe care este scris IN FIDE SALUS. Pe revers este inscrisa data 1877, anul instituirii ordinului.
(3) Insemnul este surmontat de o cununa ovala din ramuri de stejar și lauri.
(4) Panglica ordinului este din rips moarat rosu, avand spre margini cate doua benzi albastre.
(5) Ordinul se prezinta sub trei forme cu valoare egala: insemnul propriu-zis, rozeta pentru civili sau bareta pentru militari.
(6) Ziua Ordinului national Steaua României se sarbatoreste la data de 10 mai, data crearii ordinului."

9. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"Conferirea Ordinului national Steaua României"

10. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Ordinul national Steaua României se confera cetatenilor romani, incepand cu gradul de Cavaler, care determina admiterea în ordin.
(2) Conferirea gradelor superioare se face ca urmare a existentei unor noi merite ale persoanelor decorate, în conformitate cu prevederile regulamentului de punere în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Propunerile pentru decorare trebuie sa fie temeinic motivate, iar esenta acestei motivatii se inscrie în brevetul de conferire a ordinului.
(4) Cetatenii straini pot fi decorati cu orice grad, fara indeplinirea regulilor de acordare prevazute pentru cetatenii romani."

11. Articolele 8-11 se abroga.

12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Brevetul reprezinta documentul oficial prin care se atesta conferirea Ordinului national Steaua României."

13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Brevetele sunt validate sub semnatura autografa a Presedintelui României, precum și prin sigiliu și sunt contrasemnate de cancelarul ordinelor.
(2) In cazul în care ordinul se confera Presedintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat sub semnatura presedintelui Senatului și a presedintelui Camerei Deputaților, precum și prin sigiliu și este contrasemnat de cancelarul ordinelor.
(3) Pentru Colanul Ordinului national Steaua României, care i se atribuie Presedintelui României în calitate de cap al acestui ordin, nu se elibereaza brevet."

14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Brevetul poarta numarul de ordine în cadrul ierarhiei gradului ordinului și numarul de inregistrare din evidenta Cancelariei ordinelor."

15. Capitolul IV se abroga.

16. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Persoanele decorate cu Ordinul national Steaua României, al caror brevet a fost semnat autograf de Presedintele României, au dreptul sa fie primite în audienta, pentru a multumi personal, în situatia în care decoratia respectiva nu a fost inmanata direct de catre acesta."

17. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 19^1. - (1) Cavalerii Ordinului national Steaua României beneficiaza de onorurile militare acordate ofiterilor Armatei Romane.
(2) Echivalarea gradelor ordinului cu cele ale ofiterilor se precizeaza prin regulament, în conformitate cu grila prevazuta în legea privind sistemul national de decoratii al României."

18. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Persoanele carora li s-a conferit Ordinul national Steaua României vor fi invitate sa participe la manifestarile publice prilejuite de Ziua Nationala a României sau la diverse alte aniversari și comemorari, asigurandu-li-se de catre organizatori locuri de onoare."

19. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Persoanele carora li s-a conferit Ordinul national Steaua României, gradul de Mare ofiter, de Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele României cu ocazia Zilei Nationale a României și a Anului Nou.
(2) De asemenea, persoanele prevazute la alin. (1) pot fi invitate sa participe, prin grija Cancelariei ordinelor, și la alte receptii sau manifestari, organizate de Presedintie și de Parlament."

20. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
"Retragerea Ordinului national Steaua României"

21. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Calitatea de membru al Ordinului national Steaua României se poate pierde în urmatoarele situatii:
a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului."

22. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - Pentru judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri."

23. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Retragerea ordinelor se face de catre Presedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotararii Consiliului de onoare."

24. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - Persoanele carora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul și insemnul."

25. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Ordinele conferite cetatenilor straini pot fi retrase în cazul savarsirii unor fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului.
(2) Retragerea ordinului se face de catre Presedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizarii Ministerului Afacerilor Externe."

26. La articolul 29, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Eliberarea unui duplicat al documentului de atestare ori, dupa caz, a unui nou insemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitarii titularului, dupa publicarea prevazuta la alin. (1)."

27. Capitolul VII se elimina.

28. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Administrarea decoratiilor este incredintata Cancelariei ordinelor, care functioneaza ca un compartiment în cadrul Presedintiei României.
(2) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor, potrivit legii."

29. Articolele 31-40 se abroga.

30. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) La reinstituirea Ordinului national Steaua României se poate conferi orice clasa a ordinului, cu exceptia gradului de Colan, în limita a maximum 15% din numarul prevazut pentru fiecare grad, din care Presedintele României poate sa confere, din proprie initiativa, 1% din totalul decoratiilor.
(2) Pana la instituirea prin lege a sistemului national de decoratii, Presedintele României poate conferi Ordinul national Steaua României unui numar de maximum 10 cetateni romani."

31. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - Din imputernicirea Presedintelui României, inmanarea ordinelor poate fi facuta de primul-ministru, de ministri, de comandanti de mari unitati militare și de sefii misiunilor diplomatice ale României în strainatate."

32. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43. - Brevetele și insemnele ordinelor devin, dupa decesul titularului, proprietatea mostenitorilor legali, dar fara dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin ele."

33. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - In cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul și insemnul acestuia se predau mostenitorilor legali."

34. Dupa articolul 44 se introduce articolul 44^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 44^1. - Cetatenii romani decorati cu insemnele civile sau militare de pace ale Ordinului national Steaua României, pana la data abrogarii sale în anul 1948, sunt considerati de drept cavaleri ai Ordinului national Steaua României, conferindu-li-se, automat, un grad în plus fata de cel avut."

35. Articolele 45 și 46 se abroga.

36. Titlul Regulamentului ordinului Steaua României va avea urmatorul cuprins:
"REGULAMENTUL
Ordinului national Steaua României"

37. Articolul 1 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Ordinul national Steaua României este cea mai inalta decoratie a României. El se acorda atat cetatenilor romani, cat și celor straini, pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile sau militare, aduse statului și poporului roman, pe timp de pace sau de razboi.
In intelesul prezentei ordonanțe de urgență, servicii exceptionale, civile sau militare privesc fapte de conceptie, organizare și coordonare, astfel:
a) realizari de mare importanta în apărarea intereselor supreme ale statului roman: independenta, suveranitate, unitate și integritate teritoriala;
b) mari contributii la dezvoltarea economiei nationale și a serviciilor publice;
c) creatii stiintifice, artistice și culturale de mare valoare nationala și internaționala;
d) mari merite în dezvoltarea și promovarea colaborarii dintre România și alte state sau organisme internaționale;
e) mari merite în conceptia, organizarea și conducerea operatiunilor militare;
f) fapte de arme de mare bravura savarsite, pe campul de lupta, în conflicte militare.
Ordinul national Steaua României cuprinde 6 grade. Acestea sunt, în ordine crescatoare, urmatoarele: Cavaler, Ofiter, Comandor, Mare ofiter, Mare cruce, Colan.
Membrii ordinului sunt numiti pe viata si, indiferent de gradul primit, ei poarta titlul generic de cavaler al Ordinului national Steaua României.
Ordinul are insemne deosebite pentru civili, pentru militari și de razboi, iar numarul membrilor, cetateni romani, este fixat la 3.650, dupa cum urmeaza:
a) Cavaler: 2.000 de membri, din care 1.700 pentru civili și 300 pentru militari;
b) Ofiter: 1.000 de membri, din care 850 pentru civili și 150 pentru militari;
c) Comandor: 400 de membri, din care 325 pentru civili și 75 pentru militari;
d) Mare ofiter: 160 de membri, din care 130 pentru civili și 30 pentru militari;
e) Mare cruce: 80 de membri, din care 65 pentru civili și 15 pentru militari;
f) Colan: 10 membri, fara insemne deosebite pentru civili și pentru militari.
Depasirea numarului de membri pentru fiecare grad constituie o incalcare a prezentului regulament.
Acest ordin se poate conferi și unitatilor militare romanesti, atat pe timp de pace, cat și pentru fapte de arme, pe timp de razboi, iar insemnele se poarta pe drapel. El se poate conferi și unitatilor militare straine ale unor state aliate, dar numai pentru fapte de arme savarsite pe timpul unui razboi la care participa direct și România. Decoratiile conferite unitatilor militare romane sau straine nu intra în limita celor 3.650 de decoratii, potrivit alin. (5).
Evidenta unitatilor militare romanesti decorate, precum și a persoanelor care au primit insemnele de razboi este tinuta separat de cea a persoanelor decorate în limitele prezentei ordonanțe de urgență.
Presedintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, Colanul Ordinului national Steaua României, comanda speciala, confectionat din aur. Acest colan nu este inclus în numarul prevazut la art. 1 alin. (5) din prezentul regulament.
Insemnul decoratiei se compune dintr-o cruce repetata, emailata albastru, avand intre brate patru acvile metalice cu zborul desfacut, iar în centru, un medalion emailat rosu, inconjurat de o cununa de frunze de stejar emailata verde.
Pe aversul medalionului este aplicata stema României, din metal, si, în bordura albastra, este inscrisa deviza IN FIDE SALUS. Pe revers este inscrisa data 1877, anul instituirii ordinului.
Insemnul este surmontat de o cununa ovala, impletita din frunze de stejar și laur.
Metalul din care se confectioneaza insemnul ordinului este argint cu titlu de 750%., iar metalul din care sunt confectionate placile, argint cu titlu de 900%. ."

38. Articolul 2 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Insemnul gradului de Cavaler are diametrul de 40 mm și culoarea naturala a argintului. Medalionul central are diametrul de 11 mm, iar bordura de 2 mm. Literele cu care este inscrisa deviza sunt aurite și au inaltimea de 1,5 mm. Stema României, stantata în metal, are inaltimea de 8 mm. Pe reversul medalionului cifrele anului 1877 sunt aurite și au inaltimea de 2,5 mm.
Cununa ovala din frunze de laur și stejar, emailata verde, are diametrele exterioare de 23 și 13 mm, iar diametrele interioare de 10 x 7 mm. Inelul circular prin care se petrece panglica are un diametru exterior de 15 mm.
Modelul pentru militari primeste doua spade incrucisate, lungi de 28 mm, intre insemn și cununa din frunze de stejar și laur.
Modelul de razboi primeste doua spade incrucisate, lungi de 45 mm, intre bratele crucii.
Panglica gradului este de 40 mm, iar dungile marginale albastru inchis sunt late de 3 mm, cele interioare, și de 2 mm, cele exterioare; în partea ei aparenta, panglica este inalta de 50 mm.
La insemnul acordat femeilor panglica este pliata sub forma de funda orizontala (papion) și are o lungime de 120 mm.
La modelul de razboi panglica are marginal și cate o dunga, lata de 2 mm, din fir aurit.
Insemnul gradului se poarta pe partea stanga a pieptului."

39. Articolul 4 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Insemnul gradului de Comandor are un diametru de 50 mm și este aurit. Medalionul central are diametrul de 14 mm, iar bordura este lata de 2,5 mm. Literele cu care este inscrisa deviza sunt aurii și au inaltimea de 2 mm. Stema României, stantata în metal, are inaltimea de 10 mm. Pe reversul medalionului cifrele anului 1877 au inaltimea de 3 mm.
Cununa ovala din frunze de stejar și laur, emailata verde, are dimensiunile exterioare de 31 și 21 mm și cele interioare de 19 și 13 mm; inelul pentru panglica este alungit, cu inaltimea de 21 mm și lat de 4 mm.
Modelul pentru militari primeste doua spade incrucisate, lungi de 35 mm, intre insemn și cununa din frunze de stejar și laur.
Modelul de razboi primeste doua spade incrucisate, lungi de 57 mm, intre bratele crucii.
Panglica gradului este lata de 45 mm, cu dungile marginale interioare albastru inchis, late de 4 mm și de 3 mm, cele exterioare; lungimea ei este egala cu circumferinta gatului. La insemnul acordat femeilor panglica este aceeasi.
Panglica modelului de razboi primeste marginal și cate o dunga, lata de 3 mm, din fir aurit.
Insemnul gradului se poarta la gat. Barbatii au panglica petrecuta pe sub nodul cravatei, cu insemnul vizibil pe partea dreapta a acesteia."

40. Articolul 5 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Gradul de Mare ofiter este compus din insemnul gradului de Comandor și placa gradului.
Placa gradului este în forma de stea, cu opt grupe de raze diamantate, și are un diametru de 75 mm. Pe aversul placii este aplicata crucea emailata a ordinului, avand un diametru de 50 mm.
Medalionul central, bordura și inscriptiile au aceleasi dimensiuni ca la gradul de Comandor.
Modelul pentru femei este identic.
La modelul pentru militari și de razboi este aplicata crucea emailata a ordinului, avers, cu un diametru de 50 mm, avand intre brate doua spade incrucisate, lungi de 55 mm.
Placa gradului se poarta pe partea stanga a pieptului. In cazul în care persoana poarta și o bareta cu decoratii, placa se poarta sub aceasta."

41. Articolul 6 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Gradul de Mare cruce este compus din insemnul ordinului și placa gradului.
Insemnul are un diametru de 60 mm și este aurit. Medalionul central are diametrul de 16 mm, iar bordura este lata de 3 mm. Literele cu care este inscrisa deviza sunt aurite și au inaltimea de 3 mm. Pe reversul medalionului, cifrele anului 1877 au inaltimea de 5 mm. Stema României, stantata în metal, are inaltimea de 12 mm.
Cununa ovala din frunze de stejar și laur, emailata verde, are diametrele exterioare de 35 și 25 mm, iar cele interioare, de 21 și 15 mm; inelul de prindere este circular, gros de 2 mm și cu un diametru exterior de 18 mm.
Modelul pentru militari primeste doua spade incrucisate, lungi de 48 mm, intre insemn și cununa din frunze de stejar și laur.
Modelul de razboi primeste doua spade incrucisate, lungi de 75 mm, intre bratele crucii.
Lenta (panglica) insemnului este lata de 100 mm și are lungimea egala cu circumferinta bustului corpului. Dungile marginale albastru inchis sunt late de 8 mm, cele interioare, și de 5 mm, cele exterioare. La partea inferioara are atasata o rozeta cu diametrul de 75 mm; sub rozeta se afla atasata o carabiniera.
Pentru modelul de razboi, lenta primeste la margini și cate o banda aurie, lata de 4 mm.
Lenta se poarta peste bust, de pe urmarul drept spre soldul stang, unde este atasat insemnul gradului.
Placa este în forma de stea, cu 8 grupe de raze diamantate, cu diametrul de 85 mm. Pe placa este aplicata crucea emailata a ordinului, avers, cu un diametru de 60 mm. Medalionul central, bordura și inscriptiile au aceleasi dimensiuni ca și insemnul gradului de Mare cruce.
Modelul pentru femei este identic.
La modelul pentru militari și de razboi, pe placa este aplicata crucea emailata a ordinului, avers, cu un diametru de 60 mm, avand intre brate doua spade incrucisate, lungi de 70 mm.
Placa gradului se poarta pe partea stanga a pieptului, prinsa de lenta."

42. Articolul 7 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Gradul de Colan este compus dintr-un lant lung de 840 mm și insemnul gradului. Lantul cuprinde sase cartuse, reprezentand fiecare stema stantata a României, și sase insemne ale ordinului, emailate albastru, prinse intre ele prin lanturi duble, cu zale patrate. Stema României stantata are inaltimea de 25 mm, iar crucea ordinului are diametrul de 25 mm. Inchiderea Colanului se face printr-o carabiniera, alcatuita din doua jumatati de acvila cu zborul larg deschis.
Insemnul gradului este identic cu insemnul gradului de Mare cruce. Modelul pentru femei este identic. Nu exista modele diferite pentru civili, militari și de razboi.
Metalul din care este confectionat gradul de Colan este argint cu titlu de 900%. și este aurit.
Colanul se poarta petrecut dupa gat, deasupra imbracamintei."

43. Articolul 8 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Colanul, comanda speciala, care se atribuie Presedintelui României, este confectionat din aur cu titlu de 785%. ."

44. Dupa articolul 8 din regulament se introduc articolele 8^1 și 8^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1. - La toate gradele se acorda, o data cu insemnul, rozeta și bareta decoratiei, care au culorile de baza ale panglicii ordinului reduse la 40% si, respectiv, la 50% și au forme specifice pentru fiecare grad; rozeta se poarta de catre civili la butoniera de la reverul stang al hainei/taiorului, iar bareta se poarta, de catre militarii în uniforma, pe partea stanga a pieptului.
Diferentele, în functie de grad, sunt urmatoarele:
a) Cavaler
- pentru civili, panglica dreptunghiulara din rips, avand culorile panglicii ordinului reduse la 40%, lunga de 16 mm și lata de 6 mm;
- pentru militari, panglica dreptunghiulara din rips, prinsa pe un suport metalic, avand culorile panglicii ordinului reduse cu 50%, lunga de 20 mm și inalta de 10 mm.
b) Ofiter
- pentru civili, rozeta din rips în culorile panglicii ordinului reduse la 40%, avand diametrul de 10 mm și inaltimea de 4 mm;
- pentru militari, pe panglica gradului de Cavaler este prinsa o rozeta cu diametrul de 10 mm.
c) Comandor
- pentru civili, pe panglica dreptunghiulara specifica gradului de Cavaler este prinsa rozeta gradului de Ofiter;
- pentru militari, panglica dreptunghiulara din rips în culorile panglicii ordinului este lunga de 24 mm și inalta de 10 mm, iar pe centru este prins un disc din argint cu diametrul de 5 mm.
d) Mare ofiter
- pentru civili, panglica dreptunghiulara din rips auriu, lunga de 16 mm și inalta de 6 mm, avand prinsa pe centru rozeta gradului de Ofiter;
- pentru militari, panglica gradului de Comandor, avand prins pe centru un romb din argint, inalt de 7 mm și lat de 5 mm.
e) Mare cruce
- pentru civili, panglica dreptunghiulara din rips auriu, lunga de 16 mm și inalta de 6 mm, avand prinsa pe centru rozeta gradului de Ofiter;
- pentru militari, panglica gradului de Comandor, avand prinsa pe centru o stea cu opt raze, din argint, cu diametrul de 8 mm.
f) Colan
- un disc din aur, cu titlu de 785-, avand diametrul de 16 mm, striat sub forma de raze, care are prinsa pe centru rozeta gradului de Ofiter.
Rozeta are pe spate un sistem de prindere și se poate purta zilnic la butoniera de la reverul stang al hainei/taiorului.
Se poarta numai rozeta gradului cel mai inalt pe care il are o persoana.
Baretele diferitelor grade se pot purta alaturat pe partea stanga a pieptului uniformei, prima fiind a celui mai mare dintre grade.
Ordinul conferit cu insemne de razboi are pe bareta doua spade incrucisate, lungi de cate 15 mm, confectionate din metalul gradului.
In cazul în care un militar a fost decorat și cu o decoratie cu insemne de razboi, bareta acesteia are intaietate, chiar daca ordinul sau gradul este ierarhic inferior celorlalte decoratii pe care le poseda.
Militarii în uniforma poarta rozeta gradului de Colan la 20 mm deasupra randului superior de barete.
In cazul în care un militar este imbracat în civil, el se conformeaza regulilor prevazute pentru civili.

ART. 8^2. - Unitatile militare pot fi decorate cu Ordinul national Steaua României numai în gradele de Cavaler, Ofiter și Comandor.
Insemnul decoratiei are panglica de latimea gradului, iar lungimea este de 2.000 mm. La un capat al panglicii se ataseaza decoratia, iar la celalalt capat se afla un canaf auriu.
Panglica, indoita la jumatate, se prinde de hampa, sub pajura."

45. Articolul 9 din regulament se abroga.

46. Articolul 10 din regulament va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Ecranul (cutia) care contine decoratia este imbracat cu piele mata, de culoare rosu inchis, și este captusit cu plus gri deschis. Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu auriu, stema României, denumirea și gradul ordinului."

47. Dupa articolul 10 din regulament se introduc articolele 10^1-10^14 cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1. - Conferirea Ordinului national Steaua României se face, obligatoriu, incepand cu gradul de Cavaler.
Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane, este necesara efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:
a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter, 3 ani;
b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor, 4 ani;
c) de la gradul de Comandor la cel de Mare ofiter, 5 ani;
d) de la gradul de Mare ofiter la cel de Mare cruce, 6 ani;
e) de la gradul de Mare cruce la cel de Colan, 8 ani.
Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile de admitere și de promovare stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare, cu exceptia gradului de Colan, care nu poate fi acordat în prima promotie. Acordarea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite exceptionale.
Efectuarea stagiului în grad nu da dreptul automat la conferirea unui grad superior, ci constituie doar limita de timp dupa care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.

ART. 10^2. - Conferirea Ordinului national Steaua României nu se poate face decat dupa 3 ani de la decorarea anterioara cu ordinul Serviciul credincios sau dupa 5 ani de la conferirea ordinului Pentru merit.

ART. 10^3. - Pentru merite cu totul exceptionale, termenul de 3 ani, precum și vechimea pot fi reduse cu maximum o treime.

ART. 10^4. - Conferirea unui grad superior duce automat la radierea persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.
Insemnul gradului inferior ramane în posesia celui decorat.
Civilii poarta numai insemnul gradului cel mai mare pe care il au; cadrele militare pot purta, la ocazii festive, gradele de Cavaler și Ofiter pe o bareta, precum și insemnul celui mai mare grad pe care il poseda.

ART. 10^5. - In sistemul national de decoratii, în ordinea importantei ierarhice, locul Ordinului national Steaua României este cel fixat în legea speciala privind sistemul national de decoratii.

ART. 10^6. - Cavalerii Ordinului national Steaua României sunt asimilati gradelor militare și beneficiaza de onoruri militare, astfel:
a) gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de capitan;
b) gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;
c) gradul de Mare ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral;
d) gradul de Mare cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armata, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;
e) gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armata, general inspector de aviatie sau amiral.

ART. 10^7. - Brevetele pentru Ordinul national Steaua României sunt validate sub semnatura autografa a Presedintelui României și contrasemnatura autografa a cancelarului ordinelor.

ART. 10^8. - Cu prilejul zilei Ordinului national Steaua României, Cancelaria ordinelor organizeaza intrunirea cavalerilor acestui ordin, în conformitate cu prevederile legii speciale privind sistemul national de decoratii al României.

ART. 10^9. - Consiliul de onoare al Ordinului national Steaua României este compus din 7 membri, astfel: cate unul din cele trei grade inferioare și cate doi din gradele de Mare ofiter și Mare cruce. Presedinte al Consiliului de onoare va fi cel mai în varsta membru, din gradele superioare.

ART. 10^10. - Cavalerii ordinului pot semnala Cancelariei ordinelor atitudini și fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate a aduce prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizarii, Cancelaria ordinelor convoaca Consiliul de onoare și pe cel invinuit, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.
Consiliul de onoare delibereaza și poate decide pe loc sau dupa cercetarea cazului, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la intrunirea sa.
In cazul în care persoana invinuita nu se prezinta la termenul fixat de Cancelaria ordinelor, Consiliul de onoare poate solicita Cancelariei ordinelor convocarea sa la alt termen, iar în cazul neprezentarii nici a doua oara, cazul se va judeca în lipsa.

ART. 10^11. - La fiecare promotie anuala și cu prilejul fiecarei conferiri, Cancelaria ordinelor va instiinta Ministerul de Interne despre persoanele decorate, inaintate în grad sau excluse. Ministerul de Interne este obligat sa anunte Cancelaria ordinelor în cazul decesului fiecarui cavaler al ordinului sau în cazul unor eventuale condamnari.

ART. 10^12. - In cazul decesului unui cavaler al Ordinului national Steaua României, familia sa va instiinta Cancelaria ordinelor, precum și comisariatul militar teritorial, în vederea organizarii funeraliilor. La acestea urmeaza sa participe:
a) reprezentanti ai autoritatilor locale;
b) cavaleri ai ordinului din localitatea respectiva;
c) garda militara de onoare, conform gradului decedatului;
d) pentru gradul de Mare ofiter - un reprezentant al Presedintiei și cancelarul ordinelor;
e) pentru gradul de Mare cruce și de Colan - Presedintele României și cancelarul ordinelor.

ART. 10^13. - In termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență persoanele decorate pana în anul 1947 cu Ordinul national Steaua României, cu insemne pentru civili sau militari pe timp de pace, indiferent de grad, pot depune la Cancelaria ordinelor o solicitare și copii de pe inscrisuri - brevete sau extrase din Monitorul Oficial cu decretul de conferire -, care sa ateste calitatea de cavaler al ordinului și gradul avut.
In termen de 60 de zile de la primirea solicitarilor Cancelaria ordinelor, dupa verificarea autenticitatii datelor primite, va inainta Presedintelui României propunerea de decret privind numirea persoanelor respective în gradul imediat superior.

ART. 10^14. - Insemnul Ordinului national Steaua României se confectioneaza de catre Regia Autonoma <<Monetaria Statului>>.
Banca Nationala a României, la solicitarea Cancelariei ordinelor, va pune la dispozitie Regiei Autonome <<Monetaria Statului>> cantitatile de metale pretioase și de alte metale necesare pentru confectionarea insemnului prevazut la alin. (1).
Cheltuielile necesare pentru confectionarea insemnelor și a brevetelor Ordinului national Steaua României în anul 1999 se asigura din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului."

48. Articolul 11 din regulament se abroga.

ART. 2
Modelele și insemnele Ordinului national Steaua României, prevazute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/1998, se inlocuiesc cu cele anexate la prezenta lege.

ART. 3
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 22 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION DIACONESCU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS


Vineri, 21 iunie 2024, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.