ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.114 din 30 iunie 1999
pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 312/30 iun. 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Articol unic. - Până la data intrării în vigoare a legii referitoare la cooperația de credit, elaborată în condițiile art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, se suspendă aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.252 din 18 octombrie 1996.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

București, 30 iunie 1999.
Nr. 114.


Miercuri, 07 decembrie 2022, 12:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.