ORDONANȚĂ nr.63 din 24 august 1999
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 402/24 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - La articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.363 din 30 iulie 1999, după litera d) se introduce litera e) care va avea următorul cuprins:

"e) Banca Comercială Română - S.A. va prelua din cadrul personalului Băncii Române de Comerț Exterior Bancorex - S.A. un număr de cel mult 500 de salariați, pe care îi va încadra în structurile sale din centrală și din unitățile teritoriale și care vor fi considerați transferați în interesul serviciului, urmând ca, până la data fuziunii, Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., să disponibilizeze restul de personal în condițiile art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/1999; nu vor fi preluate persoanele care, în perioada 1990-1999, au deținut funcții de președinte, vicepreședinte, director general, director, șef serviciu, șef birou sau funcții asimilate acestora, în structurile Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. din centrală și din unitățile sale teritoriale; funcțiile și drepturile salariale ale personalului preluat vor fi stabilite de Banca Comercială Română - S.A., potrivit necesităților și reglementărilor sale."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

Președintele Consiliului de administrație
al Fondului Proprietății de Stat,
Radu Sârbu

București, 24 august 1999.
Nr. 63.


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.