ORDONANȚĂ nr.91 din 30 august 1999
pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974
Textul actului publicat în M.Of. nr. 425/31 aug. 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. C pct. 9 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Se ratifică Convenția europeană privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

București, 30 august 1999.
Nr. 91.


Joi, 26 ianuarie 2023, 23:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.