ORDONANȚĂ nr.92 din 30 august 1999
pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 425/31 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Se ratifică Protocolul adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997.

Art. 2. - Declarațiile formulate de România cu ocazia ratificării prin Legea nr. 76/1996 a Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate se aplică mutatis mutandis și protocolului adițional.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

București, 30 august 1999.
Nr. 92.


Joi, 09 februarie 2023, 10:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.