CIRCULARĂ nr.22 din 10 septembrie 1999
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naționale a României nr.7/1998 și nr.25/1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 449/15 sep. 1999

În temeiul art. 11, 12 și 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, emis de Banca Națională a României și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.395 din 31 decembrie 1997, modificat prin circularele nr. 7/1998 și nr. 25/1998, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei circulare nu se mai supun autorizării Băncii Naționale a României operațiunile valutare de capital privind creditele de comerț internațional cu termen de rambursare mai mare de un an, creditele și împrumuturile financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing financiar, acordate de nerezidenți rezidenților, prevăzute în Regulamentul nr. 3/1997 la pct. 1.17.2.7 lit. a) și la pct. 1.17.2.8 lit. a), cu reflectarea corespunzătoare în Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3, pct. 3 lit. f).

2. Începând cu aceeași dată nu se mai supun autorizării Băncii Naționale a României operațiunile privind garanțiile, avalurile, facilitățile financiare auxiliare prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a1) și lit. b1):

- în cazuri legate direct de comerțul internațional în care participă un rezident, cu scadență mai mare de un an, acordate de nerezidenți în favoarea rezidenților;

- în cazuri legate direct de operațiuni valutare de capital sub forma creditelor și împrumuturilor financiare cu termen de rambursare mai mare de un an, inclusiv leasing financiar, cu reflectarea corespunzătoare în Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3, pct. 3 lit. g).

3. În scopuri statistice și de informare, persoanele juridice și fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenți pentru operațiuni din categoria celor prevăzute la pct. 1 și 2 de mai sus au obligația să notifice operațiunea respectivă înaintea începerii derulării contractelor la Direcția statistică din cadrul Băncii Naționale a României.

Documentele în baza cărora Direcția statistică ia notă de operațiunea respectivă sunt cele prevăzute la pct. D2, D6 și D9 din Lista cuprinzând documentele necesare obținerii autorizației Băncii Naționale a României - anexa nr. 1 la Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3 din Regulamentul nr. 3/1997, însoțite de o cerere de notificare.

Persoanele juridice și fizice au, de asemenea, obligația notificării la Banca Națională a României și la încetarea operațiunii (la termen sau înainte de termen) și în situația în care tranzacția nu s-a materializat sau ori de câte ori intervin modificări ulterioare notificării inițiale în documentele menționate mai sus.

Direcția statistică confirmă că a luat notă de operațiunea solicitată de o persoană juridică sau fizică rezidentă, prin restituirea Formularului 1 depus de solicitant, vizat cu semnătură și ștampilă.

Pentru operațiunile liberalizate raportările la Banca Națională a României, înscrise în Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3 din Regulamentul nr. 3/1997, rămân în forma și la termenele prevăzute în anexă, raportări ce urmează să fie transmise Direcției statistice.

4. Băncile comerciale vor efectua operațiunile valutare de capital liberalizate pe baza Formularului 1, vizat de Banca Națională a României, și în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/1997, cu modificările ulterioare.

5. Documentațiile referitoare la operațiunile menționate, înregistrate la Banca Națională a României anterior intrării în vigoare a prezentei circulare, urmează să fie analizate și autorizate în condițiile Regulamentului nr. 3/1997, cu modificările ulterioare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

București, 10 septembrie 1999. Nr. 22.


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.