ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.133 din 16 septembrie 1999
privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 455/20 sep. 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.354 din 11 decembrie 1997, se completează după cum urmează:

1. După alineatul 2 al articolului 5 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situația în care beneficiarul împrumutului intră sau, după caz, se află sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situații rambursarea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii."

2. După articolul 5 se introduc articolele 5 1 -5 3 cu următorul cuprins:

"Art. 5 1 . - Garanțiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naționale pentru împrospătarea produselor și valorificarea celor disponibile, aprobată și modificată prin Legea nr. 69/1995, de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinței emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunuri

lor debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.

Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul lichidării voluntare.

Art. 5 2 . - La cererea expresă a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unităților teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanțele acesteia, precum și ale unităților teritoriale subordonate, față de agenții economici care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.

Art. 5 3 . - Creanțele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și cele ale unităților teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situației în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente îndestulării, se închid prin contul de finanțare."

Art. II. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,

Adrian Ghiță

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

București, 16 septembrie 1999. Nr. 133.


Joi, 23 martie 2023, 01:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.