LEGE nr.30 din 26 ianuarie 1999
pentru sprijinirea exporturilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 35/28 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Impozitul pe profit se reduce cu 50% în cazul contribuabililor care incaseaza venituri din exportul de bunuri și servicii, precum și din prestari de servicii internaționale, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.

ART. 2
(1) Anual, prin legea de aprobare a bugetului de stat, vor fi prevazute sume pentru bonificarea tuturor dobanzilor aferente creditelor contractate de catre agentii economici pentru export.
(2) Guvernul va initia și va finanta actiuni de promovare a exporturilor, prin organizarea de targuri și expozitii, simpozioane și conferinte.
(3) Sumele necesare finantarii actiunilor prevazute la alin. (2) vor fi evidentiate distinct în bugetul de stat și nu vor fi mai mici de 0,1% din volumul în valuta al exportului realizat în anul anterior.

ART. 3
La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 10:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.