LEGE nr.62 din 15 aprilie 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, de pe o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană și de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 168/21 apr. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55 din 23 decembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeana și de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv imbunatatirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503 din 28 decembrie 1998.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE


Joi, 28 septembrie 2023, 00:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.