LEGE nr.122 din 14 iulie 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 340/16 iul. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15 din 2 martie 1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 3 martie 1999, cu urmatoarea completare:
- La articolul I punctul 3, în tabelul de la alineatul 1 al articolului 14, dupa coloana 2 se introduce coloana 2 bis cu urmatorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------------
  Zona în cadrul localitatii          Categoria localitatii
------------------------------------------------------------------------------
       0                      2 bis
------------------------------------------------------------------------------
                      Municipii resedinte de judet,
                      altele decat cele prevazute
                          în coloana 2
------------------------------------------------------------------------------
       A                     1.750
       B                     1.250
       C                      750
       D                      375
------------------------------------------------------------------------------

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VASILE LUPU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU


Marți, 07 februarie 2023, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.