LEGE nr.159 din 20 octombrie 1999
pentru completarea Legii protecției mediului nr.137/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 512/22 oct. 1999Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Legea protectiei mediului nr. 137/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1. - (1) Autoritatile pentru protectia mediului incaseaza, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrarile si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, in cadrul activitatilor pe care le desfasoara in limitele competentelor lor legale.
(2) Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor prestate, precum si cuantumul tarifelor se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Sumele incasate din tarife se utilizeaza de autoritatile pentru protectia mediului, pentru finantarea unor cheltuieli materiale, expertize tehnice, dotari si investitii specifice. Acestea se evidentiaza intr-un cont distinct si se gestioneaza in regim extrabugetar.
(4) Autoritatile pentru protectia mediului pot utiliza o cota de pana la 15% din aceste venituri extrabugetare pentru acordarea de stimulente personalului acestora. Metodologia de acordare a stimulentelor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Disponibilitatile inregistrate si neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceleasi destinatii prevazute la alineatele precedente."

ART. 2
Legea protectiei mediului nr. 137/1995, cu completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR


Marți, 16 iulie 2024, 14:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.