ORDONANȚĂ nr.4 din 21 ianuarie 2000
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 25/24 ian. 2000

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. B pct. 20 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000 se stabilește la suma de 2.800 milioane dolari S.U.A.

Se autorizează Guvernul și Banca Națională a României să contracteze și să garanteze în anul 2000 împrumuturi financiare externe în limita sumei prevăzute la alin. 1, în scopul asigurării resurselor valutare necesare în vederea finanțării investițiilor în cadrul procesului de relansare economică, aprovizionării cu materii prime de bază de strictă importanță și creșterii rezervei valutare a statului.

Guvernul va informa semestrial Parlamentul asupra derulării creditelor contractate potrivit alin. 1, condițiilor de contractare, garanțiilor acordate și modului de folosire.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 21 ianuarie 2000.
Nr. 4.


Marți, 16 iulie 2024, 15:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.