LEGE nr.149 din 26 iulie 2000
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 354/28 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.5 din 21 ianaurie 2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 32 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 2000, cu următoarea modificare:

- La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

"11. - La articolul 11 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

«Amortizarea mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional se calculează de finanțator, cu posibilitatea amortizării întregii valori a mijlocului fix minus valoarea reziduală prevăzută în contract, pe parcursul duratei contractului, dar nu mai puțin de 3 ani.»"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 26 iulie 2000.
Nr. 149.


Marți, 16 iulie 2024, 15:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.