LEGE nr.151 din 24 iulie 1997
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 172/28 iul. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 22 aprilie 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. Partea introductivă a articolului 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Între societățile comerciale, precum și între acestea și regii autonome, plățile se pot realiza prin utilizarea următoarelor instrumente și modalități de plată garantate:"

2. Articolul 2 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

"a) cambie și bilet la ordin, acceptate în prealabil de obligatul principal;"

3. Articolul 4 alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Conversia datoriilor nerambursate la scadență în acțiuni sau părți sociale nu se va face la societățile comerciale aflate în reorganizare sau lichidare judiciară potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.130 din 29 iunie 1995, cu modificările ulterioare, sau la societățile comerciale aflate în lichidare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.126-127 din 17 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare. De asemenea, conversia datoriilor nerambursate la scadență în acțiuni sau părți sociale nu se va face la societățile comerciale ale căror acțiuni sau părți sociale au fost oferite spre vânzare de către Fondul Proprietății de Stat."

4. Articolul 6 litera e) va avea următorul cuprins:

"e) încheierea operațiunilor și inițierea lichidării, potrivit Legii nr. 31/1990, pe baza hotărârii adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților, convocate în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către administratorii societăților comerciale aflate în imposibilitate de plată."

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul societăților comerciale pentru care Fondul Proprietății de Stat a dispus anterior lichidarea în temeiul Legii nr. 31/1990 și al Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.169 din 16 august 1991, cu modificările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 24 iulie 1997.
Nr. 151.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 05:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.