DECRET nr.567 din 1 decembrie 2000
privind conferirea ordinelor naționale "Steaua României", "Serviciul Credincios" și "Pentru Merit"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 669/16 dec. 2000

În temeiul art. 94 lit. a) și al art. 99 alin. 1 din Constituția României, precum și al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A și al art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Art. 1. - Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, se conferă Ordinul național Steaua României, după cum urmează:
I. În grad de Comandor:
1. doamnei Maria Bieșu, artist liric, pentru talentul și dăruirea cu care a slujit cântecul românesc;
2. domnului Ghenadie Ciobanu, compozitor, pentru sprijinul deosebit dat promovării culturii și artei;
3. domnului Nicolae Dabija, poet, pentru remarcabila sa opera poetică și implicarea sa activă în redeșteptarea spiritualității românești;
4 domnului Dumitru Matcovschi, poet, pentru remarcabila sa operă poetică și implicarea sa activă în redeșteptarea spiritualității românești;
5. domnului Iurie Carasin, artist plastic, pentru talentul său deosebit și implicarea sa în promovarea civilizației românești;
6. domnului Tudor Catarga, artist plastic, pentru talentul său deosebit și implicarea sa în promovarea civilizației românești.
II. În grad de Ofițer:
1. doamnei Rodica Avasiloaie, director adjunct al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, pentru merite deosebite în răspandirea culturii și cărții românești;
2. domnului Ion Bostan, rectorul Universitații Tehnice a Moldovei, pentru contribuțiile sale deosebite la dezvoltarea învățământului tehnic superior în limba română;
3. domnului Nicolae Bulat, directorul Muzeului din Soroca, pentru contribuția sa remarcabilă la cunoașterea istoriei naționale;
4. doamnei Elena Dabija, director al Centrului Academic Internațional "Mihai Eminescu" din Chișinău, pentru devotamentul și competența arătate în slujba și propagarea operei eminesciene;
5. doamnei Vera Osoianu, șef de secție la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, pentru merite în difuzarea culturii românești;
6. domnului Petre Popa, directorul Direcției Cultură a județului Soroca, pentru contribuția sa la sprijinirea culturii românești în județ;
7. domnului Oleg Serebrean, prorector al U.L.I.M., pentru contribuțiile sale remarcabile la dezvoltarea politologiei și la propagarea valorilor democratice;
8. doamnei Claudia Șerșun, director al Direcției Cultură a județului Chișinău, pentru rolul sau la propagarea valorilor culturale românești.
III. În grad de Cavaler:
1. domnului Ion Mistreț, primarul comunei Pașcani, pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor culturale și economice cu România;
2. domnului Victor Rus, primarul orașului Nisporeni, pentru rolul său deosebit și activitatea neobosită depusă în vederea strângerii legăturilor culturale și economice cu România.
Art. 2. - Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, se conferă Ordinul național Serviciul Credincios, după cum urmează:
1. domnului Vladimir Beșleagă, scriitor, pentru merite cu totul deosebite în dezvoltarea literaturii române din Republica Moldova;
2. doamnei Eleonora Cercavschi, președintele Asociației "Lumina" a pedagogilor din Transnistria, pentru eroismul și abnegația cu care slujește învățământul în limba română din Transnistria;
3. domnului Ion Iocev, directorul Școlii românești din Tiraspol, pentru eroismul și devotamentul cu care slujește învățământul în limba română din orașul Tiraspol;
4. domnului Alexei Marinat, scriitor, pentru merite cu totul deosebite în dezvoltarea literaturii române din Republica Moldova;
5. domnului Spiridon Vangheli, scriitor, pentru merite cu totul deosebite în dezvoltarea literaturii române din Republica Moldova;
6. doamnei Maria Roibu, directorul Școlii românești din Tighina;
7. doamnei Nina Daghilieva, director al Liceului românesc din Comrat.
Art. 3. - Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, se conferă Ordinul național Pentru Merit, după cum urmează:
I. În grad de Comandor:
1. doamnei Ana Bejan, prefect de Soroca, pentru rolul activ avut în promovarea legăturilor culturale, sociale și economice cu România și pentru dezvoltarea culturii naționale în județul Soroca;
2. domnului Alexandru Bantoș, directorul Casei Limbii Române din Chișinău, pentru contribuția sa remarcabilă la cunoașterea limbii și literaturii române;
3. domnului Val Butnaru, directorul publicației "Jurnalul de Chișinău", pentru rolul deosebit pe care l-a avut în dezvoltarea presei în limba română;
4. doamnei Valentina Butnaru, președintele Asociației "Limba Noastră cea Română", pentru contribuția avută la promovarea limbii și literaturii române;
5. domnului Vasile Botnaru, director adjunct al Agenției BASA PRESS, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea presei independente;
6. domnului Gheorghe Ghimpu, președintele Asociației Veteranilor Armatei Române și a Victimelor Regimului Comunist de Ocupație, pentru grija deosebită acordată veteranilor Armatei Române și a victimelor represiunii sovietice;
7. domnului Nicolae Negru, directorul Centrului Independent de Jurnalism, pentru contribuții remarcabile la dezvoltarea eseului politic în limba română;
8. domnului Alexei Rau, directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, pentru merite deosebite în răspândirea culturii și cărții românești.
9. domnului Valeriu Săhărneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, pentru merite deosebite în dezvoltarea presei independente în limba română;
10. domnului Ion Șișicanu, rectorul Universității din Cahul, pentru contribuții remarcabile la dezvoltarea învățământului superior în limba română;
11. domnului Dumitru Țâra, președintele Agenției de Știri "Moldpres", pentru contribuția deosebită la cunoașterea reciprocă a celor două state românești;
12. domnului Ion Zderciuc, sculptor, pentru remarcabilele transpuneri plastice ale operei eminesciene.
II. În grad de Ofițer:
1. domnului Teodor Magder, director adjunct al Departamentului pentru funcționarea limbilor și relațiilor dintre minoritățile naționale, pentru contribuții remarcabile la promovarea și dezvoltarea armoniei interetnice;
2. domnului Oleg Stoicev, expert parlamentar, pentru merite remarcabile în promovarea culturii române și a valorilor democratice.
III. În grad de Cavaler:
1. domnului Ion Bahnari, președintele Camerei de Comerț și Industrie Bălți, pentru contribuția avută la dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu România;
2. preotului Ion Ciuntu, pentru merite remarcabile la promovarea valorilor creștine;
3. doamnei Teodora Rotaru, medic, poet, pentru activitatea depusă la redeșteptarea valorilor istoriei și civilizației românești.
Art. 4. - Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 1 decembrie 2000.
Nr. 567.


Marți, 27 februarie 2024, 16:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.