ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.6 din 11 ianuarie 2001
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 31/17 ian. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001 se stabilește la suma de 3.000 milioane dolari S.U.A.

Se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, să contracteze și să garanteze în anul 2001 împrumuturi externe în limita sumei prevăzute la alin. 1, în scopul asigurării resurselor valutare necesare în vederea finanțării investițiilor în cadrul procesului de relansare economică, aprovizionării cu materii prime de bază, de strictă importanță și creșterii rezervei valutare a statului.

Guvernul va informa semestrial Parlamentul asupra derulării creditelor contractate potrivit alin. 1, condițiilor de contractare, garanțiilor acordate și modului de folosire.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 11 ianuarie 2001.
Nr. 6.


Marți, 16 iulie 2024, 16:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.