LEGE nr.5 din 2 februarie 2001
privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 61/5 feb. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Expedierea în străinătate de cărți, publicații periodice și alte asemenea tipărituri de către organizații guvernamentale și neguvernamentale de importanță națională, cu caracter nelucrativ, persoanelor fizice aparținând comunităților românești, precum și asociațiilor nonprofit funcționând în cadrul acestor comunități este scutită de taxele de expediere, în măsura în care sunt puse la dispoziție acestora cu titlu gratuit.

(2) Aceleași categorii de beneficiari se bucură de tarife reduse în cazul în care publicațiile respective, fără a avea regim de gratuitate, nu vizează un profit comercial.

Art. 2. - Cheltuielile efective care decurg din aceste operațiuni vor fi plătite de Ministerul Afacerilor Externe din creditele bugetare aprobate cu această destinație prin legea anuală a bugetului de stat.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 2 februarie 2001.
Nr. 5.


Vineri, 21 iunie 2024, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.