LEGE nr.41 din 7 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 123/13 mar. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.55 din 30 ianuarie 2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Organizația interprofesională pe produs sau grupe de produse este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociație, fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii și în condițiile legii în vigoare la data constituirii.

(2) Organizația interprofesională pe produs sau grupe de produse este formată prin asocierea organizațiilor profesionale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, pe filiera producerii, prelucrării, transportului, depozitării, distribuției și comercializării produselor agroalimentare, constituite în condițiile legii în vigoare.

(3) Fiecare organizație profesională din cadrul organizațiilor interprofesionale pe produs sau grupe de produse trebuie să fie reprezentativă în cadrul filierei produsului respectiv din punct de vedere al importanței economice, al numărului de membri și potrivit Statutului organizației interprofesionale pe produs sau grupe de produse."

2. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) propune măsuri și politici autorităților administrației publice, prin Consiliul pe produs sau grupe de produse, pentru îmbunătățirea eficienței economice pe filiera produsului;Ó

3. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru implementarea obiectivelor și măsurilor legate de reglementarea pieței produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii și Alimentației încheie cu Consiliul pe produs sau grupe de produse convenții care vor fi făcute publice în două cotidiene de interes național. Aceste convenții vor cuprinde în mod explicit clauze referitoare la:
a) măsuri privind stabilizarea pieței produselor respective;
b) modul de organizare a sistemului informațional referitor la cerere și ofertă, precum și studii referitoare la evoluția în timp a prețului produsului sau grupei de produse;
c) propuneri referitoare la programul de producție și comercializare a produselor sau grupelor de produse respective."

Art. II. - În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr.55/2000 denumirea "organizație interprofesională pe produs" se va înlocui cu denumirea "organizație interprofesională pe produs sau grupe de produse", iar denumirea "Consiliu pe produs" se va înlocui cu denumirea "Consiliu pe produs sau grupe de produse".

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 martie 2001.
Nr. 41.


Joi, 20 iunie 2024, 03:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.