LEGE nr.103 din 26 martie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 158/29 mar. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.86 din 29 august 2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă, emisă în temeiul art. 1 lit. Q pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 1 septembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 26 martie 2001.
Nr. 103.


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.