LEGE nr.194 din 20 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul“ UTB – S.A. Brașov
Textul actului publicat în M.Of. nr. 206/24 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.81 din 4 iunie 1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Brașov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.258 din 4 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Creditul va fi contractat pentru o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de grație de un an, și va fi rambursat conform contractului ce se va încheia între Societatea Comercială "Tractorul" UTB - S.A. Brașov și banca comercială finanțatoare. Creditul este destinat exclusiv relansării producției la Societatea Comercială "Tractorul" UTB - S.A. Brașov, pe baza unui program de restructurare aprobat de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului."

2. În tot cuprinsul ordonanței de urgență sintagma Fondul Proprietății de Stat se va înlocui cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 194.


Marți, 07 februarie 2023, 07:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.