LEGE nr.203 din 20 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
Textul actului publicat în M.Of. nr. 212/26 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.5 din 28 ianuarie 1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național, emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. r) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul “Sibiu 2000”, format din reprezentanții Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Turismului, Ministerului Administrației Publice, Consiliului Județean Sibiu și ai consiliilor locale municipale, orășenești și comunale interesate."

2. La articolul 2, alineatul (3) partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"(3) Comitetul “Sibiu 2000” va propune pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 și 2 măsurile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor pe termen scurt și va elabora strategia de realizare a lucrărilor pe termen lung, le va supune spre aprobare autorităților administrației publice competente potrivit legii și va urmări realizarea coordonată a acestora, avându-se în vedere, cu precădere:
a) reabilitarea construcțiilor, echipamentelor și infrastructurii, precum: dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Sibiu, modernizarea DN 1, construirea șoselei de centură a municipiului Sibiu, rectificarea și modernizarea căilor de rulare a căilor ferate, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, repararea drumului turistic “Transfăgărășan”, refacerea rețelei de apă, canal, gaz, curent electric, telefonie în întregul centru istoric al Sibiului, realizarea unui sistem de drenaje care să protejeze imobilele și centurile de fortificații din rezervația de arhitectură medievală Sibiu, asfaltarea și modernizarea străzilor din pământ aflate în zona centrală a municipiului Sibiu;"

3. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) sume alocate cu această destinație de la bugetul de stat și de la bugetele județene, municipale, orășenești sau comunale interesate;"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 203.


Luni, 20 mai 2024, 00:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.