LEGE nr.209 din 20 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate – S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
Textul actului publicat în M.Of. nr. 213/26 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.282 din 22 iunie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Obligațiile de plată ale Societății Comerciale “Termoelectrica” - S.A. către stat, reprezentând rambursarea de către Ministerul Finanțelor Publice a plasamentului efectuat de Merrill Lynch în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., datorate și neachitate până la data de 31 martie 2000, se sting parțial la nivelul contravalorii energiei electrice livrate în Republica Moldova, în valoare de 31.928.450 dolari S.U.A., la data de 31 martie 2000 prin cesionarea către stat, reprezentat prin Ministerul Industriei și Resurselor, a creanței Societății Comerciale “Termoelectrica” - S.A. decurgând din contractul cu Moldtranselectro Chișinău - Republica Moldova."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Decontarea de către Ministerul Finanțelor Publice a contravalorii în dolari S.U.A. a energiei electrice livrate de Societatea Comercial㠓Termoelectrica” - S.A. în Republica Moldova se efectuează la cursul leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Națională a României, la data efectuării operațiunii de compensare."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Datoria Societății Comerciale “Termoelectrica” S.A. către stat, rezultată din plasamentul efectuat de Merrill Lynch pe piețele internaționale de capital și rambursată de Ministerul Finanțelor Publice, în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., înregistrată în conturile trezoreriei statului, se reduce cu suma corespunzătoare de 31.928.450 dolari S.U.A."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 209.


Luni, 11 decembrie 2023, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.