LEGE nr.213 din 20 aprilie 2001
privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 213/26 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.74 din 24 august 2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, emisă în temeiul art. 1 lit. F pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.407 din 29 august 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 213.


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 23:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.