LEGE nr.214 din 20 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 213/26 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, emisă în temeiul art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(4) Direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, sunt unități cu personalitate juridică în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București."

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producători sau prelucrători de plante, produse vegetale sau articole reglementate a căror producție și/sau vânzare sunt destinate autoconsumului sau pieței locale pentru utilizare de către persoane care nu sunt implicate profesional în producerea de semințe și material săditor, destinate multiplicării, cu excepția situațiilor în care există pericolul răspândirii organismelor de carantină."

3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Faptele prevăzute la art. 16-20 constituie contravenții la normele privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor, produselor vegetale și a articolelor reglementate în România, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni, potrivit legii penale."

4. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"(3) Sancțiunile prevăzute se aplică persoanelor fizice și juridice."

5. În tot cuprinsul ordonanței, sintagmele Ministerul Agriculturii și Alimentației, Agenția Națională Fitosanitară, Ministerul Finanțelor și ministrul agriculturii și alimentației se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Direcția fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice și ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 214.


Duminică, 02 aprilie 2023, 14:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.