LEGE nr.363 din 30 decembrie 1947
pentru constituirea Statului Roman in Republica Populara Romana
Textul actului publicat în M.Of. nr. 300 bis/30 dec. 1947

ART. 1
Adunarea Deputatilor ia act de abdicarea Regelui Mihai I pentru ei si urmasii sai.

ART. 2
Constitutia din 1866 cu modificarile din 29 Martie 1923 si acelea din 1 Septemvrie 1944 si urmatoarele, se abroga.

ART. 3
Romania este Republica Populara.
Denumirea Statului Roman este: "Republica Populara Romana" (R.P.R.).

ART. 4
Puterea legislativa va fi exercitata de catre Adunarea Deputatilor pana la disolvarea ei si pana la alcatuirea unei adunari legislative constituante care se va face la data ce se va fixa de Adunarea Deputatilor.

ART. 5
Adunarea constituanta va hotari forma nouei Constitutii a Republicei Populare Romane.

ART. 6
Pana la intrarea in vigoare a nouei constitutii puterea executiva va fi esercitata de un prezidiu compus din cinci membri alesi, cu majoritate, de Adunarea Deputatilor dintre personalitatile vietii publice, stiintifice si culturale ale Republicei Populare Romane.

ART. 7
Membrii Prezidiumului Republicei Populare Romane vor depune in fata Adunarii Deputatilor un juramant de credinta poporului dupa urmatoarea forma:
"Jur a apara drepturile si libertatile democratice ale Poporului Roman si independenta si suveranitatea Republicei Populare Romane, precum si legile sale"

ART. 8
In termen de trei zile dela aparitia prezentei legi, functionarii publici vor depune juramantul de credinta.
Formula juramantului pentru functionarii publici:
"Jur de a fi credincios poporului si de a apara Republica Populara Romana impotriva dusmanilor dinafara si dinauntru".
"Jur a respecta legile Republicei Populare Romane si de a pastra secretul in serviciu".
Pentru armata, graniceri si jandarmi, forma juramantului este:
"Jur de a fi credincios poporului si de a a apara Republica Populara Romana impotriva dusmanilor dinafara si dinauntru".
"Jur de a respecta legile Republicei Populare Romane si de a pastra secretul in serviciu".
"Jur supunere legilor si regulamentelor in toate ocaziile".

ART. 9
Promulgarea prezentei legi se face de catre presedintele Consiliului de Ministri.

Aceasta lege s'a votat de Adunarea Deputatilor in sedinta dela 30 Decemvrie, anul 1947 si s'a aprobat in unanimitate de doua sute noua zeci si cinci voturi.

Presedinte,
Mihail Sadoveanu

Secretar,
Stelian Morariu
(L.S.A.D.)

Promulgam aceasta lege si ordonam ca ea sa fie investita cu sigiliul Statului si publicata in Monitorul Oficial.
Data in Bucuresti, la 30 Decemvrie 1947.

Presedintele Consiliului de Ministri
Dr. Petru Groza

Ministrul justitiei
Lucretiu Patrascanu


Duminică, 03 decembrie 2023, 12:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.