PRIMUL PROTOCOL ADITIONAL
la Conventia pentru apararea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale, încheiat la Paris la 20 martie 1952
Textul actului publicat în M.Of. nr. 135/31 mai. 1994

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
hatarite sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor, altele decit cele care sint deja inscrise in titlul I al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare conventia),
au convenit asupra celor le urmeaza:

Art. 1. - Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decit pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.

Art. 2. - Nimanui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, in exercitarea functiilor pe care si le va asuma in domeniul educatiei si al invatamintului, va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamint conform convingerilor lor religioase si filozofice.

Art. 3. - Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.

Art. 4. - Orice inalta parte contractanta poate, in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior, sa comunice secretarului general al Consiliului Europei o declaratie precizind masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teitorii care sint desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii internationale aceasta le asigura.

Orice inalta parte contractanta care a comunicat o declaratie in virtutea paragrafului precedent poate, dupa un anumit interval de timp, sa comunice o noua declaratie care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.

O declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in conformitate cu paragraful 1 din art. 63 al conventiei.

Art. 5. - Inaltele parti contractante vor considera art. 1, 2, 3 si 4 din acest protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta.

Art. 6. - Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai conventiei; el va fi ratificat o data cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. El va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care il va ratifica ulterior, protocolul va intra in vigoare o data cu depunerea instrumentului de ratificare.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei, care va notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul.

Incheiat la Paris la 20 martie 1952, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare.


Vineri, 19 iulie 2024, 23:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.