LEGE nr.372 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM"-S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 384/13 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25 din 15 februarie 2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 22 februarie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru depozitul constituit potrivit alin. (2) Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. calculează și plătește Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului o dobândă de 3% pe an și este scutită de constituirea rezervei minime obligatorii la Banca Națională a României."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 372.


Luni, 20 martie 2023, 18:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.