LEGE nr.384 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 400/20 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.204 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.589 din 21 noiembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 18 februarie 1998, se modifică și se completează după cum urmează:"

1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(2) Autorizația se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi."

2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) Autorizația se poate elibera și unităților fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4 la prezenta lege, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi."

3. După anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 4 cu următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând unitățile fără personalitate juridică ce pot fi autorizate în condițiile art. 8 alin. (21)

  1. Cabinetele medicale constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare
  2. Cabinetele de liberă practică a serviciilor publice conexe actului medical, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000
  3. Unitățile legal constituite subordonate unor ministere cu acordul prealabil al persoanei juridice din care fac parte
  4. Unitățile legal constituite din regiile autonome, companiile naționale sau marile societăți comerciale, care au obținut în prealabil acordul persoanei juridice din care fac parte.

Prezenta listă poate fi completată prin hotărâre a Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 384.


Luni, 26 februarie 2024, 16:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.