LEGE nr.394 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 400/20 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68 din 2 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 6 iunie 2000.

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înființează Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, denumită în continuare agenție, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor.

(2) Agenția se organizează și funcționează pe baza regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

(3) Structura organizatorică, numărul de posturi și statul de funcții pentru personalul agenției se aprobă prin ordin al ministrului industriei și resurselor."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Conducerea agenției este asigurată de un director general, funcționar public, ordonator secundar de credite, numit prin ordin al ministrului industriei și resurselor."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 394.


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.