LEGE nr.396 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 400/20 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.121 din 31 august 2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, adoptată în temeiul art. 1 lit. S pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

"b) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi pentru protecția minorităților naționale sau pentru cunoașterea problematicii minorităților naționale;"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 396.


Joi, 02 februarie 2023, 20:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.