LEGE nr.428 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 410/25 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.455 din 20 septembrie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul 21 al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situația în care beneficiarul împrumutului intră sau, după caz, se află sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situații restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 428.


Vineri, 02 decembrie 2022, 22:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.