LEGE nr.471 din 20 septembrie 2001
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 603/26 sep. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.122 din 30 iunie 2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 5 iulie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 20 septembrie 2001.
Nr. 471.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.