LEGE nr.496 din 4 octombrie 2001
pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/10 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001.

Art. 2. - În termen de 90 de zile Guvernul României va adopta o hotărâre prin care se vor reglementa la intern problemele financiare rezultate din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 4 octombrie 2001.
Nr. 496.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 05:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.