PROTOCOL
între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/10 oct. 2001

Pentru rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor dintre guvernele celor două țări,

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părți,

prin tratative prietenești,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Acordurile interguvernamentale și conturile care fac obiectul prezentului protocol sunt:

  1. Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rambursarea de către România, prin livrări de instalații complete, a creditelor acordate de China, semnat la 19 mai 1978 la Beijing, contul 70;
  2. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea la realizarea combinatului pentru cărbune cocsificabil în județul Huoxian, semnat la 5 septembrie 1979 la București, conturile 4H și 4HA;
  3. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române, semnat la 8 iulie 1991 la Beijing, contul 92A;
  4. Contul de lichidare (cont de cliring);
  5. Contul 71B.

ARTICOLUL 2

Părțile recunosc că în conformitate cu datele confirmatereciproc de către Banca Comercială Română - S.A. și Banca Chinei soldurile conturilor instituite în baza acordurilor interguvernamentale menționate la art. 1, la data de 14 decembrie 2000, sunt:

  1. În favoarea părții române: TOTAL: 18.463.035,74 CLSFR
  2. În favoarea părții chineze: TOTAL: 21.486.341,46 CLSFR și 1.499.758,49 USD

ARTICOLUL 3

Părțile au convenit ca soldurile conturilor menționate laart. 2 să fie considerate solduri finale.

ARTICOLUL 4

Luând în considerare perioada lungă de executare aobiectivelor realizate în baza acordurilor interguvernamentale și complexitatea situației, în conformitate cu spiritul de prietenie și de colaborare dintre cele două țări, fiecare parte este de acord să renunțe la soldurile în favoarea sa, menționate la art. 2, și să exonereze cealaltă parte de datoriile și de obligațiile rezultate din conturile și din acordurile interguvernamentale menționate la art. 1, astfel încât soldurile tuturor acestor conturi să devină zero. Problemele generate de această înțelegere privind echilibrarea la intern a conturilor se soluționează separat de către fiecare dintre părți.

ARTICOLUL 5

Părțile vor dispune băncilor lor să efectueze formalitățilepentru anularea sumelor din conturi și pentru închiderea acestora.

ARTICOLUL 6

Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurii de ratificare, în conformitate cu legislația internă a fiecărei părți.

Prezentul protocol a fost semnat la București la data de 27 februarie 2001, în două exemplare originale în limba română și în limba chineză, ambele texte având aceeași valabilitate.


Pentru Guvernul României,
Dan Ioan Popescu,
ministrul industriei și resurselor

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze,
Wang Chunzheng,
vicepreședintele Comitetului de Stat
pentru Dezvoltare și Planificare


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.