LEGE nr.502 din 4 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/10 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.120 din 31 august 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 31 august 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, alineatul 6 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Agenții economici care au de încasat sume de la instituțiile publice, inclusiv transferuri și subvenții, își vor deschide conturi de disponibil la trezoreria statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, după caz. Din sumele colectate agenții economici își vor achita obligațiile de natură salarială și obligațiile către bugetul de stat, iar disponibilitățile rămase vor putea fi folosite pentru lichidarea obligațiilor către alte bugete sau, după caz, pentru alte scopuri."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 4 octombrie 2001.
Nr. 502.


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.