HOTĂRÂRE nr.972 din 4 octombrie 2001
privind numirea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/10 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 4 alin. 3 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - (1) Domnul Virgil Munteanu se numește în funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", instituție publică în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(2) Funcția de guvernator este asimilată cu funcția de subsecretar de stat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

București, 4 octombrie 2001.
Nr. 972.


Vineri, 03 februarie 2023, 13:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.