ORDIN nr.1.879 din 27 septembrie 2001
al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 640/12 oct. 2001

Ministrul finanțelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 42 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de depunere a situațiilor financiare retratate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 20 februarie 2001, se prelungește până la data de 31 octombrie 2001.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică situațiilor financiare retratate ale anului 2000.

Art. 3. - Agenții economici prevăzuți în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, care, între data publicării acestuia și data de 31 octombrie 2001, s-au lichidat sau au fost absorbiți de agenți economici necuprinși în această anexă, nu vor mai întocmi și nu vor mai depune situații financiare retratate.

Art. 4. - (1) Modelele situațiilor financiare care vor fi raportate la data de 31 octombrie 2001 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, neavând caracter tipizat, fiecare unitate înscriind indicatorii proprii.

(2) Indicatorii raportați privesc numai sfârșitul anului 2000, respectiv coloana 2 din bilanț și contul de profit și pierdere, și vor respecta întocmai numărul rândului înscris în machetă în dreptul fiecăruia.

Art. 5. - Direcția de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 septembrie 2001.
Nr. 1.879.


Joi, 09 februarie 2023, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.