ORDIN nr.273 din 4 septembrie 2001
al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 649/17 oct. 2001

Ministrul industriei și resurselor,

în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate de Ministerul Industriei și Resurselor față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în baza Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind elaborarea și aprobarea Manualului de închidere a minelor, care să încorporeze toate prevederile legislative în domeniu și să furnizeze proceduri unitare în concordanță cu practica internațională pentru implementarea acestui proces,

având în vedere:

în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului și ale Decretului nr.611/2000 pentru numirea Guvernului României, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Manualul de închidere a minelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Completarea și modificarea prevederilor părții a II-a a Manualului de închidere a minelor, Norme-cadru privind închiderea minelor, se fac prin ordin al ministrului industriei și resurselor, la propunerea Direcției generale mine, geologie și a Direcției conversie, capacități, programe ecologice în sectorul minier.

Art. 3. - Secretarul de stat coordonator va aproba, la propunerea directorului Direcției conversie, capacități, programe ecologice în sectorul minier, completarea și modificarea părții a III-a a Manualului de închidere a minelor, Manualul de proceduri pentru închiderea minelor.

Art. 4. - Direcția generală mine, geologie, Direcția generală buget, contabilitate internă și Direcția conversie, capacități, programe ecologice în sectorul minier sunt însărcinate să aducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 4 septembrie 2001.
Nr. 273.

*) Anexa se publică ulterior.


Miercuri, 29 martie 2023, 07:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.