LEGE nr.549 din 17 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 676/25 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.93 din 29 august 2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 14 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 1 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul (6) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(6) Persoanele fizice române fără domiciliu în România și persoanele fizice străine care realizează venituri din activități desfășurate pe teritoriul României sunt obligate să completeze și să depună declarație de înregistrare fiscală pentru persoanele străine, în termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat în România, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală și a eliberării certificatului de înregistrare fiscală."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 octombrie 2001.
Nr. 549.


Joi, 09 februarie 2023, 12:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.