ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.143 din 25 octombrie 2001
pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 725/14 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Se aprobă amendamentele convenite prin Scrisoarea Suplimentară semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001 între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.28/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 30 ianuarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2 - Aplicarea acordului va fi realizată de către Ministerul Apelor și Protecției Mediului și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, desemnate ca agenții de implementare. Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului și cu Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor acorduri de împrumut subsidiar, prin care va transfera acestora obligațiile și răspunderile ce decurg din acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Fondurile necesare pentru cofinanțarea programului, precum și cele aferente rambursării creditului și plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente creditului se vor asigura de la bugetul de stat, prin includerea acestora în bugetul Ministerului Apelor și Protecției Mediului pentru partea de împrumut aferentă componentelor 1, 3 și 4 și în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pentru partea din împrumut aferentă componentei 2. Repartizarea sumelor între componentele 1, 3 și 4 rămâne la latitudinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Niculescu,
secretar de stat

București, 25 octombrie 2001.
Nr. 143.


ANEXĂ
F/P 1.309 (1998) Amendament nr. 1

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Paris
și
ROMÂNIA
reprezentată prin Ministerul Finanțelor

au convenit următoarele:

Acordul-cadru de împrumut numărul F/P 1309 (1998) va fi amendat după cum urmează:

Cu excepția amendamentelor specificate mai sus, Acordul-cadru de împrumut semnat la 19 ianuarie 1999 rămâne neschimbat.

Paris, 19 iunie 2001
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
București, 23 iulie 2001
România, reprezentată de Ministerul Finanțelor


Vineri, 01 martie 2024, 02:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.