ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.144 din 25 octombrie 2001
privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
Textul actului publicat în M.Of. nr. 725/14 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Cetățenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare trebuie să prezinte la ieșirea din țară următoarele:
a) asigurare medicală;
b) bilet de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului;
c) o sumă minimă în valută liber convertibilă la vedere sau cărți de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoană, într-un cuantum corespunzător sumelor de referință determinate de autoritățile naționale ale statelor de destinație sau de tranzit, proporțional cu durata sejurului, dar nu mai puțin de 5 zile.

(2) Cuantumul sumei minime în valută se stabilește și se actualizează prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, în funcție de hotărârile în materie adoptate de autoritățile respectivelor state. Ordinul ministrului de interne va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

Art. 2. - Șeful punctului de trecere a frontierei române poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat că nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezenta ordonanță de urgență va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 octombrie 2001.
Nr. 144.


Miercuri, 27 septembrie 2023, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.