ORDIN nr.27 din 29 octombrie 2001
pentru aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor între serviciile și produsele de bază și secundare în centralele care produc energie termică în regim de cogenerare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 725/14 noi. 2001

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 3 și al art. 9 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată și modificată prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum și al art. 70 lit. a) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică și termică, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de repartizare a cheltuielilor între serviciile și produsele de bază și secundare în centralele care produc energie termică în regim de cogenerare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va pune anexa la dispoziție agenților economici interesați.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.52/1999 pentru aprobarea metodologiei de alocare a cheltuielilor între energia electrică și termică la centralele electrice de cogenerare existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.572 din 24 noiembrie 1999.

Art. 3. - Agenții economici din cadrul sectorului energiei electrice și termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale și protecția consumatorului din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu

București, 29 octombrie 2001.
Nr. 27.


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 03:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.