ORDIN nr.2.212/6/12.703 din 2001
al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 738/19 noi. 2001

Ministrul finanțelor publice, guvernatorul Băncii Naționale a României și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 17 mai 1999, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 iunie 1998, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 din 11 august 1994, cu modificările și completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875 din 21 mai 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.450 din 8 august 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Până la data de 15 decembrie 2001 Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor elabora un ordin comun prin care se va reglementa cadrul desfășurării operațiunilor cu titluri de stat emise în formă dematerializată.

(2) Până la data de 15 februarie 2002 instituțiile abilitate vor finaliza procedurile de autorizare a intermediarilor, la solicitarea acestora."

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 15 februarie 2002."

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.