HOTĂRÂRE nr.1.133 din 15 noiembrie 2001
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale "Alro" - S.A. Slatina
Textul actului publicat în M.Of. nr. 745/21 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 41 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să implementeze Strategia de privatizare a Societății Comerciale "Alro" S.A. Slatina, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile pct. 3.20 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.450/1999, cu modificările și completările ulterioare, valoarea garanției de participare este cea prevăzută în anexă și se va depune de către investitori în momentul achiziționării dosarului de prezentare, cu valabilitate pe întreaga durată de valabilitate a ofertei.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile pct. 3.74 (iv) și (ix) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.450/1999, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de vânzare va cuprinde informațiile prevăzute în anexă.

Art. 4. - Valoarea taxei de acces, stabilită de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, este cea prevăzută în anexă.

Art. 5. - Autoritatea de mediu competentă va facilita obținerea unui program complet și irevocabil de conformare din punct de vedere al protecției mediului de la agenția locală de protecție a mediului.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.790/2000 privind aprobarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale "Alro" - S.A. și "Alprom" - S.A. Slatina, incluse în componenta "Privatizarea, caz cu caz, a 4 mari societăți comerciale prin intermediul băncilor de investiții" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.468 din 26 septembrie 2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 15 noiembrie 2001.
Nr. 1.133.

*) Anexa se va comunica părților relevante implicate în acest proces.


Duminică, 04 decembrie 2022, 01:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.