LEGE nr.650 din 20 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 752/26 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.104 din 31 august 2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, adoptată în temeiul art. 1 lit. G pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(2) Ofițerilor prevăzuți la alin. (1) li se vor înmâna însemnele decorației, iar celorlalți ofițeri în activitate li se vor preschimba, conform prevederilor art. 9, însemnele vechiului Ordin Meritul Militar, pe măsura alocării resurselor bugetare necesare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 noiembrie 2001.
Nr. 650.


Joi, 09 februarie 2023, 11:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.