ORDIN nr.177 din 22 noiembrie 2001
al ministrului de interne pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe care cetățenii români trebuie să o dețină la ieșirea din țară, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state
Textul actului publicat în M.Of. nr. 759/28 noi. 2001

Ministru de interne,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state,

în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cetățenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la controlul de ieșire din țară o sumă minimă în valută liber convertibilă, la vedere, sau cărți de credit pentru conturi în valută.

(2) Cuantumul sumei minime în valută liber convertibilă, de persoană, pentru fiecare zi de ședere declarată, dar nu mai puțin de 5 zile, se stabilește astfel:
a) 50 euro sau echivalent pentru Turcia și fostele state socialiste, pentru care nu este necesară viza de intrare;
b) 100 euro sau echivalent pentru statele din Uniunea Europeană și alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare.

(3) Dovada sumei prevăzute la alin. (2) se face prin una din următoarele forme:
a) suma în valută liber convertibilă, la vedere;
b) cecuri de călătorie sau cărți de credit pentru conturi în valută;
c) alte garanții financiare, care fac dovada asigurării sumei necesare, cum sunt: voucher în cazul turismului organizat ori al serviciilor turistice plătite anticipat; scrisoare de garanție sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care găzduiește cetățeanul român pe teritoriul statului de destinație și autentificate conform legii statului respectiv; garanția legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz.

Art. 2. - Se exceptează de la dispozițiile art. 1 următoarele categorii de persoane:
a) cetățenii români care pleacă în străinătate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferințe, studii, manifestări cultural-sportive ori în situația îmbolnăvirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate ori în alte cazuri temeinic justificate. În această situație se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei și asigurarea financiară a acesteia;
b) minorul sub vârsta de 14 ani, înscris în pașaportul părinților;
c) minorul sub vârsta de 18 ani, care se deplasează la părintele sau la părinții care lucrează ori sunt stabiliți în statul de destinație sau la rude;
d) cetățenii români care se deplasează în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru țara de destinație, indiferent de durata deplasării;
e) cetățenii români care călătoresc în statele vecine în baza permisului de mic trafic sau trecere simplificată, eliberat de autoritățile de frontieră.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.

Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 22 noiembrie 2001.
Nr. 177.


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 03:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.