HOTĂRÂRE nr.1.185 din 27 noiembrie 2001
privind majorarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 778/6 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 8 alin. (4) și ale art. 50 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Limitele amenzilor contravenționale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului se modifică după cum urmează:

1. Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 16 octombrie 1997, se majorează astfel:
a) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);
b) de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei cele prevăzute la lit. b);
c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. c).

2. Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 22 februarie 2001, se majorează astfel:
a) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);
b) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).

3. Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 21 februarie 2001, se majorează astfel:
a) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);
b) de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).

4. Amenda contravențională prevăzută la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 7 martie 2001, se majorează de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

5. Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 21 martie 2001, se majorează astfel:
a) de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);
b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1.185.


Vineri, 02 iunie 2023, 17:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.