LEGE nr.647 din 16 noiembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/16 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66 din 2 iunie 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 6 iunie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduc punctele 21, 22 și 23 cu următorul cuprins:

.21. Anexa nr. 1A va avea următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 1A

Valoarea de referință sectorială
la nivelul lunii noiembrie 2000 = 1.141.000 lei

FUNCȚIILE ȘI COEFICIENȚII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizațiilor personalului din conducerea cultelor
religioase și ale unităților de cult recunoscute în România,
asimilate funcțiilor de demnitate publică

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                  Numărul     Coeficientul
crt. Funcția                              maxim       de
                                   de posturi*)   multiplicare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Patriarh                               1       20,300
 2. Mitropolit                              10       18,700
 3. Arhiepiscop, șef rabin, muftiu, episcop-șef de cult          15       17,600
 4. Episcop, președinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal  29       15,400
 5. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar   21       13,000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Numărul maxim de posturi utilizat pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de 
  către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii 
  bugetului de stat.”

22. Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexa nr. 1B se modifică și, la nivelul lunii noiembrie 2000, este egală cu 900.000 lei.

23. Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexa nr. 2 se modifică și, la nivelul lunii noiembrie 2000, este egală cu 900.000 lei."

2. După articolul I se introduce articolul I1 cu următorul cuprins:

"Art. I1. - Începând cu luna noiembrie 2000 se suplimentează bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din bugetul de stat pe anul 2000, cu sumele necesare pentru majorarea valorii sectoriale de referință și a numărului de posturi prevăzute în anexele nr. 1A, 1B și 2 la Legea nr. 142/1999."

Art. II. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 noiembrie 2001.
Nr. 647.


Marți, 06 decembrie 2022, 05:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.